Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/bridge/functions.php on line 2002
EFS
17189
page-template-default,page,page-id-17189,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

EFS

Podróże po Europie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych,nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

 

Termin realizacji projektu

01.01.2018 – 30.06.2020

 

Cel projektu

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Brzóski w Dokudowie poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego, poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej, matematycznej i przyrodniczej.

 

Wartość dofinansowania:

Całkowity koszt projektu to 420 821,72., kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 390 791,72 zł.

 

Zadania realizowane w projekcie:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
 • Podnoszenie kompetencji nauczycieli
 • Doposażenie pracowni komputerowej
 • Doposażenie pracowni przyrodniczej
 • Doposażenie pracowni matematycznej
 • Wsparcie psychologa i logopedy.

 

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowaliśmy:

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE:

 1. Zajęcia matematyczne (uczniowie  klas 4-7),
 2. Zajęcia przyrodniczo (uczniowie klas 4-7),
 3. Zajęcia z języka angielskiego(uczniowie klas 1-3 i  4-7),
 4. Zajęcia informatyczne (uczniowie klas 1-3 i  4-7),
 5. Zajęcia matematyczno – przyrodnicze (uczniowie klas 1-3),
 6. Zajęcia z robotyki (uczniowie klas 1-7).

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: 

 1. Wsparcie psychologa (uczniowie oraz rodzie uczniów klas 1 – 7)
 2. Zajęcia logopedyczne (uczniowie klas 1 – 7)

 

Zapraszamy uczniów i rodziców naszej szkoły do wzięcia udziału w zajęciach.

W roku szkolnym 2017/2018 uczeń może uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć.

Więcej informacji w biurze projektu i u wychowawców.