Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/bridge/functions.php on line 2002
Szkolny zestaw programów naucznia
15042
page-template-default,page,page-id-15042,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Szkolny zestaw programów naucznia

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

obowiązujący w Szkole Podstawowej
ks. St. Brzóski w Dokudowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Lp. Przedmiot Klasa Tytuł programu Autor Nr w szkolnym zestawie programów nauczania
1. Edukacja wczesnoszkolna I „Gra w kolory” Ewa Stolarczyk 1/2017
2.  

Edukacja wczesnoszkolna

 

II „Gra w kolory” Ewa Stolarczyk 2/2017
3.  

Edukacja wczesnoszkolna

 

III „Doświadczanie świata”.

Program nauczania dla I etapu kształcenia

Marzena Kędra

 

3/2017
4. Język angielski  

I -III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego.
Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3

 

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego z dnia 14.02.2017

I. Studzińska,

A. Mędel,

M. Kondro,

E. Piotrowska

 

 

 

 

 

I. Studzińska,

A. Mędel,

M. Kondro,

E. Piotrowska

4/2017

 

 
5/2017

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II-ego etapu edukacyjnego
(szkoła podstawowa, klasy 4‐6)
 Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego z dnia 14.02.2017  

 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z  Podstawą Programową z dnia 14.02.2017r.

E. Piotrowsk,

T. Sztyber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Piotrowsk,

T. Sztyber

 

 

 

 

 

 

 

E. Piotrowsk,

T. Sztyber

6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2017

 

 

 

 

 

 

 

8/2017

 

 

5.

 

 

Język polski

 

 

V, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV,VII

 

 

 

 

 

„Między nami”. Program nauczania j.polskiego w  szkole podstawowej

 

 

„Między nami”. Program nauczania j. polskiego w  szkole podstawowej W klasach IV-VIII

 

 

A. Łuczak

A. Murdzek

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska

 

 

9/2017

 

 

 

 

 

 

 
10/2017

7.  

Matematyka

IV,VII

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w kl. 4-8 w szkole podstawowej)

 

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy IV-VI szkoły podstawowej)

 

 

 

 

Program nauczania matematyki dla klas 4-6

 

 

 

 

 

 

M.Jucewicz

M. Karpiński

J.Lech

 

 

 

 

 

 

H. Lewicka,

M.Kowalczyk

11/2017

 

 

 

12/2017
13/2017

 

 

 

8.  

 

Przyroda

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Tajemnice

przyrody”

 

 

 

 

 

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

 

 

J.Golanko

 

 

 

 

J.Golanko

 

14/2017

 

 

 

 

 

 

15/2017

9. Historia i społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

 

V-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

IV,VII

 

 

 

„Wehikuł czasu” Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania historii w  klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

 

 

 

 

 

 

Robert Tocha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Maćkowski

 

 

 

 

 

 

16/2017

 

 

 

 
17/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

Zajęcia techniczne

 

IV-VI

 

 

„Jak to działa?”

Program nauczania ogólnego

Zajęć technicznych

W klasach 4–6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki 18/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Plastyka IV-VI

 

 

 

 

 

 

IV,VII

 

„Program nauczania plastyki i muzyki w kl. IV-VI”

 

 

 

„Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej „Do dzieła”

A.  Przybyszewska- Pietrasiak

 

 

 

 

 

 

 

J.Lukas,

K.Onak,

M.Ipczyńska,

N.Mrozkowiak

 

19/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/2017

13. Muzyka  

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

IV, VII

 

 

 

 

„Program nauczania  muzyki w kl. IV-V „Muzyczny świat”

 

 

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

 

T. Wójcik

 

 

 

 

M.Gromek,

G.Kilbach

21/2017

 

 

 

22/2017

14.  

Język rosyjski

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

Program nauczania

 j. rosyjskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących.

 

 

 

Program nauczania

j. rosyjskiego w klasach VII-VIII

 

 

 

B.Gawęcka-Ajchel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2017

 

 

 

 

 

 

24/2017

 

 

 

15. Wychowanie fizyczne

 

IV-VI Program

nauczania  wychowania fizycznego.

 

 

Magdalena Witkowska

 

25/2017
16. Wychowanie przedszkolne

 

3-4 latki „Nasze przedszkole”

 

 

 

 Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba- Żabińska

26/2017
17. Wychowanie przedszkolne  

5-6 latki

 

 

„Nasze przedszkole”

 

 

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba- Żabińska

27/2017
18. Wychowanie fizyczne I

 

 

 

 

 

 

 

 

II-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV,VII

 

 

 

 

Program autorski wychowania fizycznego w edukacji dla klas I-III

 

 

 

 

Program autorski wychowania fizycznego w edukacji zintegrowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdrowie, sport, rekreacja”.

 

 

 

 

R. Kozieł

G.Kotlarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Kozieł

G.Kotlarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U. Kierczak

 

 

 

 

28/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/2017

 

 

 

 

 

 

30/2017

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

V-VI

 

 

 

 

 

 

 

IV- VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wędrując ku dorosłości”. WDŻ w R. Program nauczania dla klas V-VI

 

 

 

„Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania WDŻ dla uczniów klasy IV – VII SP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.  Król

 

 

 

 

 

 

 

T.Król

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/2017

 

 

 

 

 

 

 

32/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Historia i społeczeństwo IV „Wczoraj i dziś”.Program nauczania ogólnego historii społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej G.Wojciechowski 33/2017
21 Zajęcia komputerowe

 

  II,III

 

Program kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej) dla klas I-III
w części dotyczącej zajęć komputerowych
 
G.Koba 34/2017
22 Edukacja informatyczna

 

 I

 

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.           Klasy I-III

 

G.Koba 35/2017

 

23 Zajęcia komputerowe V,VI Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej IV-VI G.Koba 36/2017
23 Technika IV Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Lech Łabecki

Marta Łabecka

37/2017
24 Historia IV,VII Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” T. Maćkowski

 

38/2017
25 Chemia VII Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” T.  Kulawik

M. Litwin

39/2017
26 Geografia VII Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”. E. M.Tuz,

B. Dziedzic

40/2017
27

 

 

 

Informatyka VII

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.      Klasy VII-VIII

 

 

 

Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.        Klasy IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

G.Koba

 

 

G.Koba

 

41/2017

42/2017

28 Rewalidacja III, VII Indywidualny Program Terapeutyczny dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością  w stopniu  lekkim.

 

 

Indywidualny Program Terapeutyczny dla ucznia klasy VII z niepełnosprawnością  w stopniu  umiarkowanym.

 

Indywidualny Program Terapeutyczny dla uczennicy klasy VII z niepełnosprawnością  w stopniu  lekkim.

43/2017

 

 

 

 

44/2017

 

 

 

 

45/2017

29 Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

 

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

 

Zajęcia kształtujące kreatywność.

 

Przysposobienie do pracy

 

VII  

Program nauczania dla ucznia klasy VII z niepełnosprawnością  w stopniu  umiarkowanym.

 

46/2017

30 Wczesne wspomaganie rozwoju Oddział przedszkolny Program wczesnego wspomagania rozwoju. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 47/2017

48/2017

49/2017